Przewodniczący:

CONRAD CICHULSKI

Sekretarz/SOS:

JOANNA BANIA

Wice ds. Finansów:

AGNIESZKA PIOTROWSKA

Wice ds. Partnerów:

ROKSANA GAŁUSZKA

Wice ds. HR:

SYLWIA BABIEC

Pełnomocnik ds. Eventów

JUDYTA BIEDROŃ

Pełnomocnik ds. PR

MATEUSZ MAZURCZAK

Pełnomocnik ds. IT

ŁUKASZ SENDECKI

Kontakt:

E-mail: conrad.cichulski@nzsagh.pl
Telefon: 604 889 025


 

Kontakt:

E-mail: joanna.bania@nzsagh.pl
Telefon: 725 982 831


 

Kontakt:

E-mail: agnieszka.piotrowska@nzsagh.pl
Telefon: 691 469 456


 

Kontakt:

E-mail: roksana.galuszka@nzsagh.pl
Telefon: 692 417 740


 

Kontakt:

E-mail: sylwia.babiec@nzsagh.pl
Telefon: 698 063 126


 

Kontakt:

E-mail: judyta.biedron@gmail.com
Telefon: 731 732 644


 

Kontakt:

E-mail: mateusz.mazurczak@onet.pl
Telefon: 785 422 130


 

Kontakt:

E-mail: kontakt@lukaszsendecki.pl


 

UCZELNIANA KOMISJA REWIZYJNA:

 

Paweł Zdańkøwski

Piotr Froń

Jakub Mirek