Projekt mający na celu podniesienie poziomu wiedzy na temat nowotworów kobiecych.