Cele NZS AGH:

 

 • Obrona praw studenckich
 • Organizacja życia społecznego oraz kulturalnego młodego pokolenia
 • Kreowanie rozwoju organizacji oraz swoich członków przygotowując ich do świadomego i czynnego uczestnictwa w społeczeństwie obywatelskim
 • Organizacja akcji charytatywnych
 • Promowanie pozytywnego wizerunku Polski za granicą
 • Upamiętnianie osób zasłużonych działających na rzecz NZS
 • Integracja środowiska studenckiego
 • Działanie na rzecz społeczeństwa obywatelskiego
 • Pobudzanie aktywności studenckiej
 • Działanie w zakresie obrony interesów studenckich oraz realizacji potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych
 • Działania na rzecz utrwalania i pogłębiania świadomości praw obywatelskich
 • Działanie na rzecz niezawisłości nauki, kultury i sztuki
 • Działanie na rzecz rozwoju moralności publicznej
 • Reprezentowanie swoich członków wobec władzy i administracji uczelnianej, państwowej i samorządowej oraz organizacji krajowych, zagranicznych i międzynarodowych
 • Inicjowanie i prowadzenie działalności społecznej młodzieży akademickiej
 • Organizowanie przedsięwzięć turystycznych, sportowych, kulturalnych i innych dla młodzieży akademickiej, a dla absolwentów szkół średnich prowadzenie akcji adaptacyjnych
 • Szkolenie i doskonalenie zasobów ludzkich NZS AGH
 • Organizowanie szkoleń mających na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych studentów
 • Podejmowanie działań w celu obrony swobód demokratycznych oraz praw obywatelskich

 


 

Rok akademicki 2017_18 Niezależnego Zrzeszenia Studentów AGH(2)