Przewodniczący:

PIOTR FROŃ

Sekretarz:

AGATA CIERNIAK

Wice ds. Finansów:

JUSTYNA KORŻYK

Wice ds. Partnerów:

PAWEŁ ZDAŃKOWSKI

Wice ds. PR:

BARBARA ŁUKSIK

Wice ds. Studenckich:

CONRAD CICHULSKI

Wice ds. Projektów:

JULIA WOJAS

Kontakt:

E-mail: piotr.fron@nzsagh.pl
Telefon: 694 746 748
Facebook: KLIK


 

Kontakt:

E-mail: agata.cierniak@nzsagh.pl
Telefon: 513 873 280
Facebook: KLIK


 

Kontakt:

E-mail: justyna.korzyk@nzsagh.pl
Telefon: 726 707 927
Facebook: KLIK


 

Kontakt:

E-mail: pawel.zdankowski@nzsagh.pl
Telefon: 662 655 748
Facebook: KLIK


 

Kontakt:

E-mail: barbara.luksik@nzsagh.pl
Telefon: 799 117 533
Facebook: KLIK


 

Kontakt:

E-mail: conrad.cichulski@nzsagh.pl
Telefon: 604 889 025
Facebook: KLIK


 

Kontakt:

E-mail: julia.wojas@nzsagh.pl
Telefon: 515 131 233
Facebook: KLIK


 

UCZELNIANA KOMISJA REWIZYJNA:

 

Justyna Kulik

 

Grzegorz Baran

 

Piotr Nowobilski